GRS – Global Recycle Standard

GRS Nedir?

GRS dönüştürülmüş ürünlerin üçüncü parti sertifikasyonu, gözetim zinciri, sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal kısıtlamaların gereksinimlerini belirleyen uluslararası, gönüllülük esasına bağlı bir bitmiş ürün standartıdır. GRS’in amacı ürünlerde dönüştürülmüş materyal kullanımını arttırmak ve üretim sürecinin sebep olduğu zararı elimine etmek/azaltmaktır.

GCL International’ın GRS için akredite kapsamı şunlardır:

  • Tekstil ürünlerindeki dönüştürülmüş elyaf içeriği

GRS’in Amaçları

  • Bir çok uygulamada kullanılan tanımların gruplanması
  • Dönüştürülmüş girdi materyallerinin takibi ve izlenmesi
  • Tüketicilere (markalar ve tüketiciler) bilinçli kararlar vermesini sağlayacak araçlar sunmak
  • Üretimin insanlara ve çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak
  • Nihai ürünlerdeki materyallerin gerçekten dönüştürüldüğü ve sürdürülebilir bir şekilde işlendiği konusunda güvence sağlamak
  • Dönüştürülmüş ürünlerin kullanımındaki kalite sorunlarına dair yenilikçi yaklaşımlar ileri sürmek

GRS, en az %20 geri dönüştürülmüş materyal kullanılan ürünlerde kullanıma yönelik bir standarttır. Geri dönüşüm sürecinden başlayarak en son firmadan firmaya ticaretin son satıcısına kadar bütün üretim aşamaları sertifikalandırılmalıdır. Materyal toplama ve materyal konsantrasyon tesisleri yeterlilik beyanı, belge toplama ve yerinde ziyaretlere tabidir.